top of page

#8

Tala hur du vill ha svaret serverat!

Kan verka uppenbart men är lätt att missa.

Hur långt svar vill du ha?

”Ge mig en kort sammanfattning av X”

”Ge mig en utförlig, djupgående redogörelse för Y”

Hur vill du ha det formaterat?

"Kan du ge mig en punktlista över fördelarna med Z"

”Kan du skapa en excelfil med dessa … i en välstrukturerad tabell?”

 

Försök alltid få det till det format du i slutändan vill använda det - sitt inte och efterbearbeta det i onödan.

bottom of page