top of page
Swesharp- Integrationer

INTEGRATIONER

Intergration

En integration är en lösning som gör att två eller flera olika IT-system kan ”prata med varann” så att information automatisk flödar mellan systemen. Att integrera sina system inom en verksamhet är en oerhört viktig faktor för att få en fungerande helhet. Vem vill sitta och mata in samma uppgifter i flera olika system? Eller upptäcka att olika system säger emot varandra?

Swesharp har stor erfarenhet av alla slags integrationer. En av våra kunder har t o m berättat för oss att inget annat system i deras verksamhet ”pratade” med så många olika andra system som det system vi byggt. Detta skapade en helt avgörande fördel för dem, då man hanterade ett väldigt stort orderflöde och då slapp gå in i många olika system för varje order.

Kundhantering mot Unit4 Affärssystem (fd Agresso)

Orderhantering mot IKEAs säljsystem iSell

Inloggningslösningar med Single-Sign On, Bankid m.m.

Överföring personal- tid och löneinformation från POL Lönesystem.

Koppling mot SYNA för kreditupplysning

Integrationer som Swesharp har levererat

bottom of page