top of page
Image by Oliur

HISTORIK

Svarta skor

Det första och självklart största steget -
att kasta loss 

David arbetade större delen av 90-talet på Wallininstitutet Utbildning AB där han var nätverksansvarig/datasupportansvarig, utbildare med mera.

Sommaren 2000 sa han upp sig från en trygg fast tjänst för att driva egen verksamhet. Det första uppdraget var att genomföra en utbildning för ECDL ”Datakörkort” med Stiftelsen Teknikdalen:s personal.

Formellt blev David anställd i sin pappas företag B&K HOPSTADIUS AB, som senare blev Dendron Företagshus AB, men han hade eget resultatansvar från dag ett och var helt självstyrande. Pappa skötte redovisningen, men resten gjorde David själv. Verksamheten omsatte 178 000 SEK det första halvåret.

bågskytte

Utbildare i Stockholm

Under första halvan av 2000-talet blev det många resor till Stockholm då David fick uppdrag som utbildare på det amerikanska utbildningsföretaget Learning Tree International. Resorna blev dock slitsamma i längden och efterhand tog mer intressanta uppgifter över som kunde utföras på hemmaplan.

byggplaner

Den lilla men viktiga begynnelsen på SKANSKA

David fick tidigt kontakt med byggföretaget SKANSKA:s lokalkontor i Falun, där man hade nya idéer om IT-stöd för byggserviceverksamhet som man ville förverkliga. Nu startade ett viktigt samarbete som pågår än idag.

Skriver

Ensamma år

Efter 2000 följde ett antal år av långsam tillväxt då David fortsatte att arbeta ensam. Steget att anställa andra var stort och skrämmande och kom därför att dröja.

Highway Bridge

En mångfald av kunder med en gemensam nämnare

Det byggdes system åt återvinningsstationer, skolor, företag som sysslade med omplacering av arbetslösa, byggföretag och smyckesaffärer/guldsmeder.

Den gemensamma nämnaren? Verksamhetsstöd för sina kunder – systemen stödde den process som utgjorde kundföretagets huvudverksamhet.

byggplaner

SKANSKA blir större

Det som började som ett lokalt initiativ på SKANSKA:s kontor i Falun, spred sig för att så småningom bli ett rikstäckande system och arbetssätt för hela SKANSKA:s byggserviceverksamheter.

Nävar i solidaritet

De första medarbetarna

En ung vän vid namn Victor Lindell började arbeta ideellt först och blev sedan anställd efter ett litet avbrott för studier. 2009 och 2010 anslöt sig flera vänner och släktingar för att hjälpa till och nu följer de stora tillväxtåren.

Handslag

En viktig rekrytering - och marknadsavdelningen som försvann

2011 anställdes Markus Mattersberger som säljare/marknadsförare. Han hade idéer om hur Swesharp skulle kunna förbättra marknadsföringen av sina produkter, så ett arbete kring detta inleddes men snart blev Markus allt mer indragen i produktutvecklingen som tagit fart. Markus blev så Davids högra hand i produktionen istället för att ha ansvar för en marknadsavdelning.

Börsen Graph

Peab och det stora språnget

Hösten 2014 sökte byggföretaget Peab kontakt med Swesharp i syfte att uppnå en liknande lösning som den som nu etablerat sig på SKANSKA. Ett samarbete inleddes i början av 2015, vilket blev starten på en snabb expansion. Omsättningen, som åren 2013 och 2014 legat stabilt kring 2,2 miljoner, ökande nu snabb takt:

2015: 6 Mkr, 2016: 8,6 Mkr, 2017: 20,9 Mkr. Antalet anställda ökade på liknande sätt från 4 till 18 (2018). Detta var en radikal skillnad mot de tidigare 14 åren då utvecklingen hela tiden skett sakta och gradvis.

Handslag

Sökandet efter ett arbetssätt

Att arbeta 1-3 personer eller 15-20 personer kräver HELT olika arbetssätt och struktur. När företaget växte uppstod snabbt ett akut behov av ett arbetssätt som gjorde det möjligt att hänga med i den snabba utvecklingen och samtidigt hålla en tillräckligt bra struktur. Via sina anställda fick David höra om agila arbetssätt och såg där en nyckel till företagets framtid. Detta blev starten till en process där många anställda bidrog med olika bitar och tillsammans formade det framtida arbetssättet. Detta var en spännande men också svår fas, eftersom alla hade olika pusselbitar men ingen hade tillräcklig erfarenhet för att se hela vägen fram. Via en agil coach fick vi hjälp att komma hela vägen fram, även om vi gjorde det mesta jobbet själva. Arbetet med att fortsätta förbättra arbetssättet är dock fortlöpande än idag.

mans outfit och skor

Växtvärk och tillväxtspris

Den snabba tillväxten gjorde att allt blev för litet. Lokaler, arbetssätt, ledningsstruktur och allt däremellan. Växtvärken var fysisk! Vi fann dock nya lösningar och så småningom satt den ”nya kostymen” riktigt bra! Samtidigt fick vi ett erkännande från omvärlden i form av att vi tilldelades ALMI:s tillväxtpris 2016 (”Tillväxtligan 2016”) vilket självklart var en stor uppmuntran.

troféer

Gasellen

2018 utsågs Swesharp till vinnare av Gasellpriset i Dalarna för sin tillväxt under åren 2015-2017! Vi är självklart glada och stolta även över detta erkännande!

Soluppgång över bergen

Vi har bara börjat

Vi lär oss fortfarande varje dag, men då vi nu kommit igenom många viktiga grundsteg är vi bättre rustade och kan se framåt! Efterfrågan på bra verksamhetsstöd är stor – att alla har datorer är inte samma sak som att verksamheter har ett IT-stöd som stöder deras verkliga process!

bottom of page