top of page
En bättre väg till verksamhetssystem

VERKSAMHETSSYSTEM

Vad är ett verksamhetssystem?

Ett verksamhetssystem ger specifikt stöd till en viss verksamhet eller verksamhetsgren. Det systemet har då väldigt bra ”kunskap” om det man faktisk gör, inte bara siffror och ekonomi. Systemet håller reda på vad som faktiskt är gjort och inte gjort i en arbetsprocess och säkerställer att man kommer i mål i alla aspekter av sin verksamhet.

Exempel på verksamhetssystem som Swesharp skapat

Verksamhetssystem för Byggservice och Entreprenad

Swesharp har hjälpt flera stora Svenska Byggföretag med systemstöd för Byggservice och Byggentreprenad. Dessa system har blivit en ”one-stop-shop” för medarbetarna där de kunnat göra allt på ett ställe utan att behöva gå in i många olika system. Systemet har dessutom pga sin specifika anpassning kunnat stödja arbetet i många olika aspekter såsom arbetsmiljö, organisation, fakturering, ekonomiska prognoser m.m.

System för Elektronisk arkivering

Världen blir alltmer digital och i takt med detta kommer behov av säker fysisk arkivering av handlingar att ersättas med behov säker digital arkivering av handlingar. Vi hjälper en Svensk aktör inom Arkivering att möta den digitala framtiden med säkra och användarvänliga lösningar på Svensk mark för framtidens arkivbehov.

bottom of page