top of page

#6

Prompting-tips: Bryt ner i mindre steg

Om du skulle ge en nyanställd kollega en komplex eller svår uppgift, kanske hen skulle behöva att du bröt ner den i mindre delar för att den inte skulle kännas övermäktig. Detta skulle också ge dig möjligheten att kolla efter varje delsteg om hen ”var på rätt spår”. Samma princip fungerar alldeles utmärkt med AI.

Om du kan se flera steg på väg till ditt slutmål, ge ett steg i taget, bedöm om du är på rätt spår och vilken ny info som behövs och be om steg 2 etc.

Denna teknik har faktiskt ett namn: ”Chain Of Prompt” (CoP).

bottom of page