top of page

#4

Prompting-tips: Definiera roller i konversationen

Ge AI:n en roll i konversationen och definiera även din egen roll! Det leder till bättre svar eftersom AI försöker att agera i sin roll, och även ”rikta svaren” mot den ”publik” den nu har fått veta att den har. Det hjälper ytterligare att berätta vad det är man försöker göra/vad man ska använda svaret till.

Exempel:

Prompt:
"Jag är en student som behöver hjälp med min biokemiuppgift. Du är en expert inom biokemi. Kan du förklara hur glykolysen fungerar och vilka steg som är involverade?"


svar:
”Som expert inom biokemi kan jag förklara att glykolysen är en viktig metabolisk väg där glukos bryts ned till pyruvat, vilket genererar energi i form av ATP. Processen sker i tio steg som kan delas in i två faser: en investeringsfas där ATP förbrukas och en utvinningsfas där ATP och NADH produceras..."

Tips för effektiv rolltilldelning

  • Var specifik med rollerna.

  • Ange tydligt din fråga eller ämne.

  • Anpassa ton och språk baserat på rollerna.

bottom of page