top of page
#2.png

#2

Prompting-tips: AI:n kan hjälpa dig att skriva din prompt

Tycker du att det är svårt att formulera en bra prompt (en fråga/instruktion till Artificiell intelligens, AI) som ger dig det svar du behöver? Oavsett om du upplever det som ett problem eller inte, borde du prova detta:

 

När du skriver din fråga, skriv inte frågan som en fråga utan skriv att du vill ha en prompt som besvarar frågan på ett bra sätt. Tag sedan svaret du får (som alltså är en prompt i sig) och klistra in den till AI:n. Du får i många fall ett MYCKET bättre svar med denna enkla teknik, som inte tar mer än några sekunder extra tid.

 

Det är också ett utmärkt sätt att dubbelkolla att AI:n förstått din fråga rätt!

 

Låt mig ge ett exempel:

Prompt: ” Kartlägg vilka förändringar i arbetsrätt som skett de senaste åren i Sverige och hur det påverkar HR-praktiker i Sverige”

…ger ett helt OK svar, 4 punkter plus sammanfattning

Prompt: ” Hej! Kan du ge skriva en prompt som ger mig en bra kartläggning av vilka förändringar i arbetsrätt som skett de senaste åren i Sverige och hur det påverkar HR-praktiker i Sverige?”

Ger till svar en prompt på nästan en hel sida! Om du sedan kör den prompten (bara klistra in den!), så får du en mycket fylligare, längre och bättre strukturerad redogörelse för det som vi frågade efter.

#2 bild 1.png

…helt OK svar, men…

#2 Bild 2.png

…detta enkla knep ger dig en mycket rikare prompt…

#2 Bild 3.png

…som i sin tur ger dig ett mycket rikare svar!

Varje onsdag hela sommaren kommer vi med nya tips inom Ai. Nästa vecka kommer fler tips för prompting.

Följ oss gärna.

Tycker du detta är intressant och känner att du behöver mer kunskap om AI på ditt företag. Skicka ett PM.

bottom of page