top of page
DALL·E 2024-06-27 15.26.11 - A realistic photo of two faces touching foreheads. One face i

#1 

AI - Människoliknande beteende hos datorsystem

En viktig princip som verkligen hjälper att förstå när man ska använda AI är att den sortens AI som alla pratar om idag och vi har i tjänster som ChatGPT, Gemini m fl har som syfte att få datorsystemet att uppträda som människor så långt som möjligt.

 

Därmed kan vi ha vår egen erfarenhet av kommunikation med andra människor som förebild för hur vi ska ”prata” med AI:n, snarare än vår erfarenhet av att använda traditionella datasystem.

 

Ett exempel på detta är det faktum att AI:n svarar på emotionell stimulans – vi kan först få en negativ respons, men när vi ställer frågan igen betonar hur viktigt det är för oss att få svar, så kan det plötsligt fungera(!)

 

Detta känns ju helt obegripligt om man tänker utifrån hur vi jobbat i alla år med traditionella datasystem (antingen går det eller så går det inte; det hjälper inte att klicka flera gånger…) MEN om vi tänker på hur människor pratar med varandra på en arbetsplats t ex så är detta ju inget konstigt alls.

 

En artikel om detta online (det finns många):

https://tech.co/news/best-chatgpt-prompts-highly-emotional

bottom of page