VÄLKOMMEN TILL SWESHARP !

Vi är ett IT-konsultföretag med bas i Borlänge, Dalarna, med lång erfarenhet av att utveckla skräddarsydda verksamhetssystem, framförallt inom byggsektorn, med SKANSKA och PEAB som största kunder.

Scrolla nedåt eller klicka på flikarna i menyn för att se vilka tjänster vi erbjuder.
Swesharp ALMI

Mer information om Tillväxtligan 2016
Swesharp

ikoner

DETTA ÄR SWESHARP


Swesharp Consulting AB startades våren 2011 av David Hopstadius.
Verksamheten har dock pågått sedan år 2000 inom ramen för Dendron Företagshus AB.

Vi är ett IT-konsultföretag med bas i Borlänge, Dalarna, med lång erfarenhet av att utveckla skräddarsydda verksamhetssystem, framförallt inom byggsektorn, med SKANSKA och PEAB som största kund.

För mindre byggföretag har vi utvecklat produkten Orange Management System, som används för projektuppföljning, fakturering med mera.

Även dagens skolor behöver anpassade system för dokumentation. Den nya läroplanen och skollagen ställer allt högre krav på alla svenska skolors dokumentation och uppföljning. Vi har därför utvecklat Shepherd Skoladministrationssystem. Detta är ett komplett dokumentations- och uppföljningssystem som hjälper skolor och elever att nå sina mål.Ibland är det bara en liten pusselbit som fattas,
men som ändå kan göra stor skillnad i verksamheten.

Det kan vara en blankett som ofta måste tas fram,
som du önskar kunde fyllas i snabbare,
eller att flytta information från ett system till ett annat.

Efter många års konsultarbete vet vi att en liten förbättring
kan göra stor skillnad om den sätts in rätt.

 Vi erbjuder därför:
- Specialanpassningar av våra produkter
- Systemutveckling i .NET/MVC
- Integrationslösning
- Systemutveckling/anpassningar på Microsoft Office-plattformen.ikoner

ORANGE Service Management System

Efter många år i IT-branschen kände vi att det var dags att omsätta våra erfarenheter i ett system som var tillgängligt för alla. Därför lansererar vi nu ett system för dig som vill hålla koll på dina uppdrag och allt som hör därtill.

Det kan användas av alla slags tjänsteföretag: Hantverkare, Byggföretag, El/VVS/Installationsfirmor m.m.

Programmet innehåller bl a följande funktioner:

- Uppdragshantering
- Debitering/fakturaunderlag, från egen prislista och/eller egna bokförda kostnader.
- Kundregister med koppling till IRIS adresstjänst – alltid rätt adress!
- Tidsregistrering/reseräkning
- Kan anslutas till alla Svenska Bokföringsprogram/Affärsystem via SIE 4-Import funktionen.
- Omfattande rapportfunktioner för uppföljning av uppdrag
- Omfattande ekonomisk rapportering med uppföljning, prognoser m.m.

Programmet hyrs per månad till en låg, flexibel kostnad (per användare). Inga stora investeringar krävs och vi hjälper er givetvis igång med allt utan extra kostnad!

Demonstrationsvideo Orange


Demonstrationsvideo Orange Time

SHEPHERD Skoladministrationssystem

Med vårt system Shepherd blir det enkelt för er skola att följa den nya skollagen (2011). Systemet är framsprunget ur ett mångårigt samarbete med Immanuelskolan i Borlänge.


Programmet innehåller bl a följande funktioner:

- Webportal för föräldrar
Föräldern kan enkelt kolla barnens frånvaro och schema, skicka meddelande till skolan/sjukanmälan, och skriva ute blanketter.

- Webportal för studenter
Eleverna kan enkelt kolla sina uppgifter som läraren har skapat, skicka och ta emot filer, se bedömning på uppgifter samt se sitt egna schema.

- PP - pedagogisk planering
Läraren kan i den lokala pedagogiska planeringen skapa mål och beskriva vilka förmågor och kunskaper eleverna rent praktiskt ska kunna visa att de har.
- Kursplaner med kunskapskrav i varje ämne
- Elevregister
- Personalregister
- Klasslistor med extra funktioner såsom rutor och ränder
- Telefon/maillistor till vårdnadshavare/föräldrar
- Nytt betygssystem
- Lektioner/schema med både ordinarie schema och enstaka händelser (friluftsdagar, konferenser etc)
- Enklast möjliga frånvarorapportering – du får upp dagens lektioner och kryssar för vilka eleven varit frånvarande från samt möjlighet till egen info och egna kommentarer. Det finns flera olika frånvarokoder (Olovlig frånvaro, sjuk etc). Kan kompletteras med koppling till Active Directory för automatisk hantering av elevkonton. Det är enkelt att registrera frånvaro och all registrerad frånvaro rapporteras automatiskt via email till berörda föräldrar och personal vid valfri tidpunkt, t ex varje dag eller varje vecka. 

Prisuppgifter - I priset ingår ett års abonnemang med uppdateringar och fri support 

ELEVER                     Månadskostnad
0-200                              400kr mån + 10kr per elev / mån
>200                              Kontakta oss för en kostnadsfri offert! 

 

Webbdemonstration

http://swesharp.se/shepherddemo/main.html

 

Demonstrationsvideo

Observera att demonstrationsvideon innehåller en gammal version av programmet.

Kontakt

Namn:Mail:Meddelande: