top of page

Project Manager

ANALYS

WORKSHOP

100% VÄRDEFOKUS

Vi tar bara på oss uppdrag där vi vet att vi kan tillföra värde.
Därför genomför vi alltid en kostnadsfri analys/workshop kring er utmaning/ert problem.
Efteråt föreslår vi en lösning…
…sen fattar ni ert beslut.

ANALYS / WORKSHOP

FÖRSLAG

PLANERING

GENOMFÖRANDE

Vad kan vi hjälpa till med?
• Vilka ”trånga” sektorer finns?
• Vad fungerar dåligt?
• Vad skulle ge stora effekter att åtgärda?
• Vad behövs - ändrade arbetssätt/processer/utbildning/integrationer/
utveckling?
• Sammanfattning

Swesharp formulerar förslag enligt sammanfattning av Analys.

• Tar fram projektplan

• Definiera effektmål

• Kravanalys

ARBETE ENL PLAN

• Systemutveckling

• Integrationer

• Utbildning

• Ändrade arbetssätt/processer

Boka gratis analys

Tack för ditt intresse! Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

bottom of page