top of page

TJÄNSTER

EXEMPEL PÅ UPPDRAG

rawpixel-1072884-unsplash.jpg

• Betallösning för kundapplikation integrerat med Swedbank Pay.
• Integrerat utvecklat verksamhetsstöd med IKEAs säljsystem.
• Framtagning av Öppet API för verksamhetssystem som gör det möjligt för dess användare att automatisera olika   åtgärder och integrationer.
• Singel-Sign-On-lösning för kundapplikation integrerat med MS Azure Active Directory.
• Integration av kundapplikation till SharePoint-online med två-faktors-autentisering.
• Systemstöd för organisation som arbetar med omställning, inkl integration till Trygghetsfonden (TSL).
• Mobil lösning för hantverkare inom byggserviceverksamhet.
• Integrerat utvecklat verksamhetsstöd med Visma Administration för kundfakturering mm.
• Schemalagd dataexport från Visma Administration.
• Systemstöd för företag som arbetar med maskinuthyrning.
• Systemstöd för byggserviceverksamhet i flera nordiska länder,     med stöd för olika språk.
• Automatisering av kundorderflöden.
• Integration med Unit4 Affärssystem (fd Agresso) för hantering av kunduppgifter.
• Omfattande integration med Oracle Fusion affärssystem för kundfakturering, ekonomisk uppföljning mm.
• Flera lösningar för automatiserad SMS-kommunikation från verksamhetssystem.
• Integrera utvecklat verksamhetsstöd med SYNA Kreditupplysning.
• Integration av utvecklat verksamhetsstöd med DeDu (system för teknisk förvaltning av fastigheter, från WSP).
• Integration av utvecklat verksamhetsstöd med POL   Lönesystem (från CGI).​

BRANSCHKUNSKAP

Vi har byggt verksamhetssystem åt flera olika svenska branscher och lägger alltid stor vikt vid att sätta oss in i den aktuella branschen.

Efter 18 års samarbete med olika byggföretag har vi en unik insikt och kunskap om den svenska byggbranschen!

Vi har jobbat med både små och stora byggföretag och räknar idag 2 av Sveriges största byggföretag bland våra kunder.

Våra system används på riksnivå dvs. i hela Sverige.

SYSTEM

Vi bygger verksamhetssystem på riktigt! Med det menar vi bl a att:

  • Vi bygger system från grunden istället för att anpassa affärssystem.

  • Vi bygger system som stödjer kundens verkliga huvudprocess, dvs. det arbete som utgör kärnan i deras verksamhet.

ARBETSSÄTT

Vi använder ett modernt, Agilt arbetssätt som har växt fram inom vår egen verksamhet. Som ledstjärna har vi haft det agila manifestet (www.agilemanifesto.org, se nedan)

Vårt arbetssätt gör att vi:

  • Snabbt kan följa kundens förändrade förutsättningar och möta nya behov

  • Ger kunden god insyn och goda styrmöjligheter i vårt arbete

  • Undviker personberoende och främjar samarbete, både internt hos oss och med nyckelpersoner i kundorganisationen

Det agila manifestet:

"We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it.

Through this work we have come to value:

  • Individuals and interactions over processes and tools

  • Working software over comprehensive documentation

  • Customer collaboration over contract negotiation

  • Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more."

bottom of page